Lär dig hur du checkar lavinkunskapen med WSAS

WSAS arbetar för att få fler kvinnliga och ickebinära kollegor. Både nya och att de vi redan har ska bli kvar i snö-och lavinsäkerhetsbranschen. Själva arbetet handlar om att medvetandegörande om de risker som kommer med ojämställda arbetsgrupper, men även att inspirera, peppa och lyfta kvinnor och ickebinära. Vi har föreläsningar, ett mentorskapsprogram, prova-på-dagar och ett välbehövligt separatistiskt forum där kvinnor och ickebinära får dela sina erfarenheter.