Lär dig hur du checkar lavinkunskapen med WSAS

WSAS arbetar för att få fler kvinnliga och ickebinära kollegor. Både nya och att de vi redan har ska bli kvar i snö-och lavinsäkerhetsbranschen. Själva arbetet handlar om att medvetandegörande om de risker som kommer med ojämställda arbetsgrupper, men även att inspirera, peppa och lyfta kvinnor och ickebinära. Vi har föreläsningar, ett mentorskapsprogram, prova-på-dagar och ett välbehövligt separatistiskt forum där kvinnor och ickebinära får dela sina erfarenheter.

Möt klättraren Alba Puigdefabregas

Alba har hållit på med klättring i ungefär åtta år. Det hela började med att hennes bror klättrade och hon berättar att allt som brorsan gjorde, gjorde också hon. Så när han klättrade med vänner följde hon med och har inte slutat sen dess.

Vad fick dig att försätta med klättringen?

Jag skulle säga att det är vardagsutmaningarna kanske, varje dag kan du hitta ett nytt problem. Även människorna du möter inom klättringen är alltid så vänliga vart du än går.