IWD 2023 #EmbraceEquity

EQUALITY: I ett jämlikt samhälle innebär det att varje individ eller grupp av människor ges samma resurser eller möjligheter. EQUITY: I ett rättvist samhälle erkänner vi att varje person har olika förutsättningar och allokerar de exakta resurserna och möjligheterna som behövs för att nå ett lika resultat…