Jämställdhetsarbetet bakom bygget av Sparken

Publicerat av Sara Kingdom den

Jag är säker på att de flesta av er har sett, besökt eller åtminstone hört talas om Sparken i Umeå. Men vet ni varför den byggdes? Varför valde man att placera den precis vid älven, bredvid strandpromenaden och så centralt? Oroa er inte, ni kommer snart få svar på alla dessa frågor och mer om tankeprocessen bakom Sparken. Jag har nämligen haft kontakt med Annika Dalén, som är jämställdhetsstrateg på Umeå Kommun.

Vad gör en jämställdhetsstrateg?

En jämställdhetsstrateg arbetar med jämställdhetsfrågor både internt och gentemot invånarna i Umeå. De är även involverade i stadsplaneringen och funderar över hur man kan bygga en stad där alla har lika tillgång till det offentliga rummet.

Umeå staden mellan broarna

Annika och jag sitter nere vid Sparken och njuter av lunchen i solen, samtidigt som vi har en fantastisk utsikt över älven. Annika berättar att Umeås skatepark, Sparken, var en del av ett större projekt som kallades ”Staden mellan broarna”. Projektet handlade om att renovera strandpromenaden i etapper från Cykelbron till Kyrkbron.

Där Sparken nu ligger fanns det tidigare bara en trist grusparkering för bilar, så det behövdes verkligen något nytt och spännande. Eftersom jämställdhetsstrategerna strävar efter att samarbeta så mycket som möjligt med stadens invånare, frågade de oss som bor i Umeå vad vi skulle vilja ha på den platsen istället. Mängder av förslag kom in, och en skatepark var något som många önskade.

Jämställdhets tänket bakom Sparken

Var ska en skateboardpark placeras för att alla ska känna sig välkomna? Vem kommer att använda den här platsen och under vilka förutsättningar? Är frågor som Umeå kommun ställer. Annika förklarar:

Tidigare byggdes många skateboardparker i gamla industriområden, lite ruffigare platser. Statistik visar att särskilt tjejer känner sig mer otrygga i det offentliga rummet än killar. Att åka till ett industriområde där det kanske finns folk under dagtid, men där ingen är närvarande på kvällar och helger eftersom det inte finns några bostäder eller öppna verksamheter, skapar det en känsla av otrygghet. Dessutom kräver det tillgänglighet med bil, vilket inte alla har tillgång till.

Det är därför så viktigt att Sparken är centralt belägen, så att man enkelt kan ta sig dit med kollektivtrafik längs ett stråk där många människor rör sig. När det finns mycket folk i rörelse känner man att människor passerar förbi och att man syns. Det ger en känsla av trygghet, och det finns människor som kan hjälpa till om det skulle behövas. Detta är alla viktiga faktorer för att skapa trygghet för människor.

Dessutom är platsen där Sparken är belägen mycket vacker. Det är också viktigt att värdera var ungdomarna får vistas. Alla åldrar får självklart använda Sparken, men vi vet att det är en viss åldersgrupp som huvudsakligen använder den. Ska vi gömma bort dem eller låta dem vara på fina platser med den bästa utsikten?

En annan faktor är att skateboardparken ligger bredvid hamnmagasinet. När det gäller fritidsgårdarna i Umeå kommun är det oftast en ojämn könsfördelning. Det är fler killar än tjejer som besöker fritidsgårdarna. Men när Sparken byggdes 2011 var Hamnmagasinet den enda fritidsgården med en jämn könsfördelning i Umeå. Så Sparken blev i närheten av en plats där vi vet att även tjejer vistas.

Ägandeskap över en offentlig plats

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att tänka på var en skateboardpark ska vara, och vad vi kan göra för att den ska bli en plats för alla. Vi är medvetna om att skateboard- och BMX-sporter är starkt förknippade med manligt kodade aktiviteter och att de oftast förknippas med killar. Det är procentuellt fler killar som utövar dessa sporter. Om vi då investerar stora summor pengar – våra gemensamma skattepengar som vi alla bidrar med – och dessa investeringar bara gynnar killar, så leder det till en ojämlik användning.

Vi vill ju att alla människor ska ha möjlighet att använda olika platser i det offentliga rummet och känna en känsla av ägandeskap. Tillgänglighet är en viktig faktor, att platsen är lättillgänglig och att människor kan ta sig dit. Trygghet är en annan aspekt – vilka känner sig trygga att vara här? Men det handlar också om ägandeskap och rättigheter. Vem känner att detta är min plats, att jag har rätt att vara här? För en skejtande kille kan det vara en självklar känsla av ”här hör jag hemma”, medan det för en tjej som är nyfiken på sporten och vill prova på kan vara svårare att ta steget och känna att ”jag har en självklar rätt att vara här”. Därför samarbetade vi med Umeå Skate & BMX-förening och även med Yo Skate Girl, den förening som fanns då för skate tjejer. Vi ville inkludera deras perspektiv i processen. När Sparken sedan var färdig var Yo Skate Girl också med på invigningen och i början arrangerades det aktiviteter i och runt Sparken speciellt riktade till tjejer, för att sätta tonen att detta är en plats för alla även för tjejer.

Arbetet måste fortsätta

Nu har det gått över 10 år sedan Sparken byggdes och de som drev Yo Skate Girl då har flyttat från Umeå. Annika berättar att de är väldigt nöjda med att det kommer nya drivande krafter som X3M GIRLS som engagerar tjejer. Det ger en självklar väg för nya generationer att ta del av och använda Sparken. Det är en ständig strävan att skapa en plats där alla kan känna äganderätt och tillhörighet. Det behövs.

Avslut

Jag hoppas att ni har funnit det lika intressant som jag att få lära er om Umeå Kommuns arbete med Sparken och tankesättet bakom utformningen av våra offentliga platser i staden. Personligen hade jag inte tidigare tänkt på hur rörelse och tillräcklig belysning faktiskt kan bidra till att jag känner mig säkrare. Trots att jag kan vara ganska tuff av mig och sällan känner mig obekväm i närvaro av andra människor, så upplever jag Sparken som en trygg plats. Det är väldigt positivt att den har placerats just här vid älven, Hamnmagasinet och Strandpromenaden. Umeå Kommun har gjort det bra tycker jag.

Hur känner du? Är sparken en plats som du använder?

Ta hand om dig & kör hårt!

P.S Bilderna är från sommaren 2022. Just nu håller Sparken på att byggas om inför Skateboard SM som kommer hålla 30 juni – 1 juli.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *